Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Buletinul jurisprudentei nr 1 22007 Curtea de Apel Bucuresti

Buletinul jurisprudentei nr 1 22007 Curtea de Apel Bucuresti

Editura UNIVERSUL JURIDIC Anul aparitiei 2008 Nr.pagini 364 ISBN 1842 438400701 Lucrarea este recomandat259 av‰nd ”n vedere urm259toarele aspecte fiecare cauz259 selectat259 e reprezentativ259 pentru cel pu355in o chestiune punctual259 relevant259 de drept material sau procesual deciziile adoptate au o valoare incontestabil259 de ”ndrumare pentru magistra355ii tuturor instan355elor judec259tore351ti din 355ar259 un alt criteriu de selec355ie al spe355elor prezentate a fost varietatea, astfel ”nc‰t lucrarea s259 intereseze practicieniteoreticieni din toate domeniilemateriile conexe dreptului, precum notari, juri351ti, practicieni ”n insolven355259, consilieri ”n proprietate industrial259, studen355i sau profesori. Deloc de neglijat este 351i faptul c259 redactorii editurii au ”ngrijit aceast259 lucrare ”ntr un mod cu totul special, cu mult profesionalism, lucrarea remarc‰ndu se astfel prin un text c‰t se poate de atent aranjat ”n pagin259 351i verificat p‰n259 la detaliu o list259 cuprinz259toare de abrevieri, g‰ndit259 astfel ”nc‰t s259 fac259 lectura c‰t mai u351oar259 351i pl259cut259 un cuprins structurat pe Sec355ii ale Cur355ii de Apel o clasificare a spe355elor ”n func355ie de preponderen355a chestiunilor de drept tratate de drept material, respectiv de drept procesual un index tematic deosebit de cuprinz259tor al no355iunilor 351i institu355iilor de drept tratate structurat pe materii penalcivilcomercialconflicte de munc259 351i asigur259ri socialecontencios administrativ 351i fiscal litigii de proprietate intelectual259.

Pret:  LEI 50.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Buletinul jurisprudentei nr 1 22007 Curtea de Apel Bucuresti LEI 50.00 Viziteaza Magazin