Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Calculul consimtamantului Fundamente logice ale democratiei constitutionale

Calculul consimtamantului Fundamente logice ale democratiei constitutionale

Editura PUBLICA Anul aparitiei 2010 Nr.pagini 460 ISBN 978 973 1931 27 2 Calculul consimtamantului. Fundamente logice ale democratiei constitutionale Gordon Tullock, James Buchanan Editura Publica Calculul consimtamantului de James M. Buchanan si Gordon Tullock este a opta carte din Co lectia de economie, un proiect al editurii Publica, realizat in parteneriat cu Business Magazin si sustinut de OTP Bank ‰ÛÒ o selectie de carti clasice despre principiile de func£ionare a economiei. Calculul consimtamantului este o carte despre organizarea politic€Ä a unei societ€Ä£i a oamenilor liberi. Metodologia sa, aparatul s€Äu conceptual Ùi elementele sale analitice rezult€Ä, ̨n mod esen£ial, din disciplina care are ca subiect organizarea economic€Ä a unei astfel de societ€Ä£i. nbsp Cercet€Ätorii Ùi cei care studiaz€Ä domeniul Ùtiin£elor politice ne vor ̨mp€Ärt€ÄÙi interesul ̨n ceea ce priveÙte aspectele esen£iale examinate. Colegii lor din domeniul Ùtiin£elor economice ne vor ̨mp€Ärt€ÄÙi interesul ̨n privin£a construirii argumenta£iei. Aceast€Ä lucrare se afl€Ä exact la grani£a mitic€Ä Ùi mistic€Ä dintre aceste dou€Ä fiice risipitoare ale economiei politice. Un studiu Ùtiin£ific al factorilor economici Ùi politici care influen£eaz€Ä procesul democratic decizional, bazat ̨n mare m€Äsur€Ä pe metode ale Ùtiin£ei economice moderne Ùi pe teoria jocurilor. Calculul consim£€ÄmÌ¢ntului se num€Är€Ä printre c€Är£ile care au pus bazele unei noi discipline alegerea public€Ä ̨n economie Ùi ̨n Ùtiin£e politice. O contribu£ie original€Ä, ̨ncurajatoare la teoria comportamentului democratic.Journal of International Affairs Calculul consimtamantului reprezint€Ä o contribu£ie semnificativ€Ä Ùi eminent€Ä la analiza proceselor politice cu metode ale Ùtiin£elor economice.nbspnbspnbsp Journal of Political Economy O ̨ncercare original€Ä, neobiÙnuit€Ä Ùi edificatoare de aplicare a metodelor Ùi ipotezelor economice la deciziile politice.nbspnbspnbsp Ethics O important€Ä completare pe micul raft al c€Är£ilor care reconstruiesc domeniul teoriei politice.nbspnbspnbsp Midwest Journal of Political Science Ìn privin£a acestei c€Är£i pare s€Ä existe o singur€Ä decizie rezonabil€Ä trebuie citit€Ä.nbspnbspnbsp American Academy of Political and Social Science Despre autor James M. Buchanan este de£in€Ätorul Premiului Nobel pentru Economie 1986, pentru contribu£ia adus€Ä la dezvoltarea domeniului alegerii publice. Soldat ̨n Marina American€Ä ̨n timpul celui de al Doilea R€Äzboi Mondial, dup€Ä ob£inerea doctoratului a fost profesor de economie la diverse universit€Ä£i, printre care Virginia Polytechnic Institute Ùi George Mason University, la aceasta din urm€Ä ob£inÌ¢nd titlul de profesor emerit. nbsp E unul dintre fondatorii Centrului pentru Studierea Alegerii Colective. Autor a peste 300 de studii Ùi articole Ùi a peste 20 de c€Är£i, Buchanan a pus bazele analizei economice a politicii, discutÌ¢nd felul ̨n care interesele personale ale politicienilor Ùi alte for£e noneconomice afecteaz€Ä politicile guvernamentale. Ìn 2006 a primit distinc£ia National Humanities Medal. Gordon Tullock a fost profesor de Drept Ùi Economie la George Mason University School of Law din Arlington, Virginia. A studiat Dreptul, dar nu Ùi a luat licen£a, pentru c€Ä a refuzat s€Ä pl€Äteasc€Ä o tax€Ä de 5 dolari. Asta nu l a ̨mpiedicat s€Ä devin€Ä profesor universitar ‰ÛÒ de economie. Ìn 1947 a primit titlul de Juris Doctor de la University of Chicago, iar ̨n 1997 aceeaÙi universitate l a distins cu titlul de Doctor Honoris Causa. nbsp Al€Äturi de cartea scris€Ä ̨mpreun€Ä cu Buchanan, cu care a fost coleg la Virginia Polytechnic Institute, printre cele mai importante contribu£ii la domeniul Ùtiin£elor sociale Ùi politice se afl€Ä conceptul de ‰Ûrent seeking‰Û, despre care a scris ̨nc€Ä din 1967. ‰ÛIpotezele lui Tullock‰Û, ‰Ûlegile lui Tullock‰Û Ùi ‰Ûparadoxurile lui Tullock‰Û au marcat nu doar sfera de studiu a alegerii publice, ci Ùi dreptul, economia Ùi sociobiologia. A fost preÙedinte al Southern Economic Association Ùi al Western Economic Associations, iar ̨n 1998 a devenit membru de onoare ̨n American Economics Association. Cuprins CuvÌ¢nt ̨nainte CÌ¢t cost€Ä de fapt libertateaPrefa£€Ä I. CADRUL CONCEPTUAL1. Introducere2. Postulatul individualist3. Politica Ùi rela£iile economice4. Ra£ionalitatea individual€Ä ̨n alegerea social€Ä II. DOMENIUL ALEGERII SOCIALE5. Organizarea activit€Ä£ii umane6. O teorie economic€Ä general€Ä a constitu£iilor7. Regula unanimit€Ä£ii8. Costurile decizionale III. ANALIZE ALE REGULILOR DECIZIONALE9. Structura modelelor10. Votul cu majoritate simpl€Ä11. Votul cu majoritate simpl€Ä Ùi teoria jocurilor12. Regula majorit€Ä£ii, teoria jocurilor Ùi optimalitateaPareto13. Optimalitatea Pareto, costurile externe si redistribuireaveniturilor14. Anvergura Ùi dimensiunile ac£iunii colective15. Reguli de vot cu majoritate calificat€Ä, reprezentativitateaÙi interdependen£a variabilelor constitu£ionale16. Legislatura bicameral€Ä17. Modelul tradi£ional al regulii majorit€Ä£ii IV. ECONOMIA I ETICA DEMOCRAfifiIEI18. Etica democratic€Ä Ùi eficien£a economic€Ä19. Grupurile de presiune, interesele speciale Ùi constitu£ia20.Politica societ€Ä£ii bune Anexa 1 Note pe marginea lecturii filozofiei politice,de James M. BuchananAnexa 2 Predecesori ̨n domeniul teoretic,de Gordon TullockNote

Pret:  LEI 69.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Calculul consimtamantului Fundamente logice ale democratiei constitutionale LEI 69.00 Viziteaza Magazin