Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Dosarul Eliade Jos farsa Partea a doua vol V 1936 1944

Dosarul Eliade Jos farsa Partea a doua vol V 1936 1944

Editura CURTEA VECHE Anul aparitiei 2000 Nr.pagini 240 ISBN 973 8120 29 2 Dosarul Eliade este conceput de c259tre Mircea Handoca in peste 20 de volume 351i reproduce cronologic mul355imea documentelor pro 351i contra, a elogiilor 351i pamfletelor publicate in presa romaneasc259 sau din str259in259tate la adresa lui Mircea Eliade pe perioada a 72 de ani 1926 1998. In paralel cu posibilele inc259 actuale indolieli asupra exactit259355ii acuza355iilor de antisemitism, fascism, hitlerism, legionarism, proferate impotriva lui Mircea Eliade, probele pro 351i contra prezentate in aceste volume 351i in urmatoarele pot face lumin259. Volumul V, intitulat Jos farsa! Partea a doua, este o continuare fireasc259 a celui anterior 351i transcrie textele pro 351i contra ap259rute pan259 la 23 august 1944. Acest volum cuprinde comentariile 351i articolele exege355ilor ap259rute in presa vremii, referitoare la dou259sprezece c259r355i ale lui Mircea Eliade, printre care edi355ia Hasdeu. Hasdeu, al259turi de Eminescu 351i Iorga a fost unul din idolii adolescen355ei 351i tinere355ii lui Mircea Eliade. Contribu355ia major259 a lui Eliade la reintegrarea operei lui Hasdeu in patrimoniul spiritualit259355ii romane351ti este, indubitabil, edi355ia in dou259 volume Scrieri literare, morale 351i politice, ap259rut259 sub ingrijirea sa, la sfar351itul lunii mai 1937. V259 prezent259m, succint, operele 351i numele exege355ilor Yoga Ion Biberi, Paul Masson Oursel, Valentino Papesso, Stelian Tecucianu, Marc Semenoff, A. Vincent exist259 351i o sec355iune Scrisori Petru Manoliu c259tre Mircea Eliade, Raffaele Pettazzoni c259tre Mircea Eliade, Emil Cioran c259tre Mircea Eliade, Ernesto Buonaiuti c259tre Mircea Eliade, Domni351oara Christina Ieronim Serbu, Petru Manoliu, Horia Groza, C. Fintineru, Gh. Neni351or, Vintil259 Horia, Ion Biberi, Al. Iordan, Ernest Bernea, Ovidiu Papadima, D. Trost, Octav Sulutiu, Stelian Tecucianu, Emil Cioran, Cosmologie 351i alchimie babilonian259 Dan Petrasincu, 350arpele Horia Stamatu, Ovidiu Papadima, Vasile Posteuca, Ion Dumitrescu Godeni, I. Valerian, Ernest Bernea, 350icane, Edi355ia Hasdeu Ion Biberi, Marin Vatafu, Ovidiu Papadima, Pompiliu Constantinescu, D. Mur259ra351u, Mircea Eliade, Nunt259 in Cer Miron Suru, Vladimir Streinu, Septimiu Bucur, Octav Sulutiu, Fragmentarium Constantin Fintineru, Dan Petresincu, Ion Frunzetti, Secretul Doctorului Honigberger Octav Sulutiu, Mihnea Gheorghiu, Mitul reintegr259rii Ioan Coman, Os romenos, latinos do Oriente Petru. P. Ionescu, Insula lui Euthanasius Coriolan Ghetie. Volumul mai cuprinde 351i referiri la Revista Zalmoxis Constantin Noica c259tre Mircea Eliade, la Salazar 351i revolu355ia din Portugalia, comentarii la Legenda Me351terului Manole Al. Alexianu, Petru Comarnescu, Nicolae Rosu, Gh. Pavelescu, Melania Livada. Cartea mai cuprinde 351i o serie de articole polemice ale lui Mircea Eliade. Mircea Eliade Singurul r259spuns la orice fel de calomnii este crea355ia. Este atat de pu355in interesant 351i atat de pu355in glorios s259 stai de vorb259, bun259oar259, cu un om care, f259r259 a cunoa351te m259car alfabetul sanscrit, critic259 o oper259 de indienistic259. Este atat de obositor s259 inve355i pe oameni alfabetul! Dac259 m259car ai avea siguran355a c259 sunt elevi silitori. ... Nimic nu m259 intristeaz259 mai mult decat drama rat259rii 351i a nerodniciei. Dac259 n ar avea calomnia 351i calamburul cum ar mai putea supravie355ui ace351ti neferici355i contemporani

Pret:  LEI 13.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Dosarul Eliade Jos farsa Partea a doua vol V 1936 1944 LEI 13.00 Viziteaza Magazin