Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Dosarul Eliade Niet Partea intai vol VI 1944 1967

Dosarul Eliade Niet Partea intai vol VI 1944 1967

Editura CURTEA VECHE Anul aparitiei 2002 Nr.pagini 288 ISBN 973 8120 51 9 Mircea Eliade 20 august 1946 Dragi p259rin355i, Eu lucrez tot timpul ca s259 mi pot ca351tiga via355a prin munca 351i produc355ia mea literar259. Ministerul de Instruc355ie francez a voit s259 m259 angajeze cu contract pe trei ani, bine pl259tit, la Sorbona, dar ducandu se Ministrul la Dl Stoilow, actualul nostru ministru la Paris, s259 l intrebe dac259 guvernul roman i351i d259 asentimentul, Dl Stoilow a r259spuns negativ, sub motivul c259 n ar fi oportun s259 fie invita355i la Sorbona oameni ca mine. Era fatal s259 se intample astfel, c259ci doar259 suntem romani! Cum era s259 suporte cineva ca s259 l intrec pana 351i pe Iorga, care nu a fost niciodat259 angajat 351i pl259tit ca s259 355in259 cursuri regulate la Sorbona Mi s a oferit, binein355eles, cet259355enia francez259 351i atunci n a351 mai avea nici o plictiseal259. Dar din mandrie am refuzat pan259 acum aceast259 invita355ie de a renun355a la na355ionalitatea mea. Vreau s259 continuu mai departe, s259 fac cinste 355259rii mele, chiar dac259 reprezentan355ii ei oficiali m259 lovesc neincetat. Din fericire mi a dat Dumnezeu o r259bdare nem259rginit259 351i o rezisten355259 de fier fa355259 de orice fel de lovituri... Mircea Handoca In cele o mie de pagini ale primelor cinci volume din antologia noastr259, preponderente sunt textele din Romania elogiile 351i acuzele la adresa omului, scriitorului 351i savantului Mircea Eliade ap259rute pan259 la 23 august 1944. Imediat dup259 aceast259 dat259, eroul nostru va deveni persona non grata aproape un sfert de veac. In aceast259 perioad259 24 august 1944 31 august 1967 nu i s a publicat nici un volum sau articol, nu a ap259rut nici o recenzie sau o not259 favorabil259 despre el. De351i asist259m la ascensiunea vertiginoas259 a savantului in Europa, America 351i Asia, in Romania t259cerea profund259 era, din cand in cand, intrerupt259 de texte excesiv injurioase 351i denigratoare, de invective de o rar259 violen355259. Inc259 de la inceputul deceniului al 351aselea c259r355ile lui Eliade mai intai cele de istoria religiilor 351i orientalistic259, apoi beletristic259 se traduc in greac259, italian259, danez259, olandez259, portughez259, german259, englez259, japonez259 etc. Surprinz259tor 351i inexplicabil ni se pare faptul c259, in timp ce eseurile v259d lumina tiparului in celelalte 355259ri comuniste Cehoslovacia 351i Polonia, in 355ara lui natal259 se dezl259n355uie furibunde atacuri imunde. O singur259 compara355ie revista Kultura din Var351ovia public259 in 1953 un studiu despre Tratatul de istorie a religiilor. In Romania acestui obsedant deceniu era acuzat vehement de crime, atrocit259355i, huliganism, hitlerism, misticism, cerandu se imperativ excluderea tuturor c259r355ilor lui din libr259rii 351i anticariate. Paginilor denigratoare impotriva lui Eliade trebuie s259 le ad259ug259m ac355iunile punitive ale regimului comunist fa355259 de intelectualii ce i au citit 351i r259spandit operele. In ordonan355a de pornire a procesului penal, datat259 1 decembrie 1958, Constantin Noica a fost invinuit c259 intre355ine leg259turi cu legionarii Cioran Emil 351i Eliade Mircea, primind de la ace351tia material cu con355inut ostil la adresa regimului democrat popular.

Pret:  LEI 13.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Dosarul Eliade Niet Partea intai vol VI 1944 1967 LEI 13.00 Viziteaza Magazin