Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Drept civil Dreptul de proprietate si alte drepturi reale Editie revazuta si completata 2006

Drept civil Dreptul de proprietate si alte drepturi reale Editie revazuta si completata 2006

Editura UNIVERSUL JURIDIC Anul aparitiei 2006 Nr.pagini 424 ISBN 978 973 8929 45 6 Drept civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale. Editie revazuta si completata 2006 Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu Lucrarea Drept civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale, semnata de regretatul prof. univ. dr. Ion P. Filipescu si de Andrei I. Filipescu, reprezinta o editie revizuita si completata 2006 a cursului de drepturi reale adresat in primul rand studentilor, dar in egala masura si practicienilor, precum si altor specialisti ai dreptului. CAPITOLUL I PATRIMONIUL 350I CLASIFICAREA DREPTURILOR PATRIMONIALESec355iunea I PatrimoniulSec355iunea a II a Drepturile reale 351i drepturile de crean355259 CAPITOLUL II BUNURILE 350I CLASIFICAREA BUNURILORSec355iunea I Preciz259ri prealabileSec355iunea a II a Analiza clasific259ri generale a bunurilorSec355iunea a III a Analiza clasific259rii particulare a bunurilorSec355iunea a IV a Alte clasific259ri CAPITOLUL III POSESIASec355iunea I a No355iuni generaleSec355iunea a II a Dobandirea 351i pierderea posesieiSec355iunea a III a Viciile posesieiSec355iunea a IV a Efectele posesiei CAPITOLUL IV DREPTUL DE PROPRIETATESec355iunea I a No355iuni generaleSec355iunea a II a Felurile propriet259355ii in raport de titularSec355iunea a III a Modurile specifice prin care s a n259scut 351i dobandit dreptul de proprietate de stat, precum 351i prin care se poate dobandi in prezentSec355iunea a IV a Particularit259355i privind dreptul de proprietate in unele situa355iiSec355iunea a V a Natura juridic259 a certificatelor de proprietate 351i a cupoanelor nominative de privatizareSec355iunea a VI a Unele drepturi realeSec355iunea a VII a Proprietatea privat259. Clasificare dup259 titular.Sec355iunea a VIII a Feluri de proprietate privat259 dup259 alte criteriiSec355iunea a IX a Regimul juridic al fondului funciar 351i al construc355iilorSec355iunea a X a Intinderea dreptului de proprietate CAPITOLUL V MODALIT258354ILE JURIDICE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATESec355iunea I a Preciz259ri prealabileSec355iunea a II a Proprietatea rezolubil259Sec355iunea a III a Proprietatea anulabil259Sec355iunea a IV a Proprietatea comun259 CAPITOLUL VI INGR258DIRILE RESTRIC354IILE DREPTULUI DE PROPRIETATESec355iunea I a Considera355ii generaleSec355iunea a II a Ingr259dirile legaleSec355iunea a III a Ingr259diri conven355ionaleSec355iunea a IV a Inalienabilitatea legal259 a bunuluiSec355iunea a V a Ingr259diri pe cale judec259toreasc259Sec355iunea a VI a Ingr259dirile propriet259355ii 351i exproprierea ori confiscareaSec355iunea a VII a Exproprierea pentru cauz259 de utilitate public259Sec355iunea a VIII a Rechizi355ia bunurilor 351i prest259rile de servicii in interes public CAPITOLUL VII MODURILE DE DOBANDIRE A PROPRIET258354IISec355iunea I a No355iuni generaleSec355iunea a II a Legea ca mod de dobandire a propriet259355iiSec355iunea a III a Tradi355iunea ca mod de dobandire a propriet259355iiSec355iunea a IV a Ocupa355iunea ca mod de dobandire a propriet259355iiSec355iunea a V a Hot259rarea judec259toreasc259Sec355iunea a VI a AccesiuneaSec355iunea a VII a Uzucapiunea Prescrip355ia achizitiv259Sec355iunea a VIII a Conven355ia ca mod de dobandire a propriet259355ii CAPITOLUL VIII AC354IUNEA IN REVENDICARESec355iunea I a No355iuni generaleSec355iunea a II a Ac355iunea in revendicare a imobilelorSec355iunea a III a Ac355iunea in revendicare a mobilelorSec355iunea a IV a Revendicarea bunurilor proprietate public259Sec355iunea a V a Revendicarea bunurilor proprietate cooperatist259Sec355iunea a VI a Ac355iunea negatorie CAPITOLUL IX DEZMEMBR258MINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATESec355iunea I a Preciz259ri prealabileSec355iunea a II a Dreptul de uzufructSec355iunea a III a Dreptul de uzSec355iunea a IV a Dreptul de abita355ieSec355iunea a V a Servitu355ileSec355iunea a VI a Dreptul de superficieSec355iunea a VII a Ac355iunea confesorie CAPITOLUL X PUBLICITATEA DREPTURILOR REALE IMOBILIARESec355iunea I a Preciz259ri prealabileSec355iunea a II a Sistemul de publicitate al registrelor de transcrip355iuni 351i inscrip355iuni imobiliareSec355iunea a III a Sistemul de publicitate al c259r355ilor funciareSec355iunea a IV a Eviden355a fondului funciar cadastrul funciarSec355iunea a V a Noua reglementare a cadastrului 351i a publicit259355ii imobiliareSec355iunea a VI a Aspecte privind publicitatea imobiliar259 potrivit Legii nr.71996 CAPITOLUL XI MODELE DE AC354IUNI IN MATERIA DREPTURILOR REALESec355iunea I a Sursa modelelorSec355iunea a II a Modele de ac355iuni civilenbsp

Pret:  LEI 40.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Drept civil Dreptul de proprietate si alte drepturi reale Editie revazuta si completata 2006 LEI 40.00 Viziteaza Magazin