Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Familia in dezordine

Familia in dezordine

Editura TREI Anul aparitiei 2006 Nr.pagini 184 ISBN 973 707 074 7 nbsp Deconstruit€Ä, ref€Äcut€Ä, monoparental€Ä, homoparental€Ä, artificial z€Ämislit€Ä, familia occidental€Ä este ast€Äzi supus€Ä unei mari dezordini din care decurg, dup€Ä cum ni se explic€Ä, destule catastrofe copiii violatori Ùi viola£i, profesorii maltrata£i, periferiile cuprinse de delincven£€Ä. Epoca noastr€Ä genereaz€Ä totodat€Ä o angoas€Ä profund€Ä dezorientat€Ä de pierderea autorit€Ä£ii tat€Älui, mutilat€Ä de liberalizarea moravurilor, zdruncinat€Ä de precaritatea proprie economiei moderne, familia ne apare ca fiind din ce ̨n ce mai pu£in capabil€Ä s€Ä transmit€Ä valorile pe care le a ̨ntruchipat vreme ̨ndelungat€Ä. Or, ̨n acelaÙi timp ea nu a fost niciodat€Ä revendicat€Ä mai mult ca acum drept l€ÄcaÙul prin excelen£€Ä al deplinei dezvolt€Äri individuale.Din moment ce tat€Äl nu mai e tat€Ä, femeile controleaz€Ä procrea£ia, iar homosexualii au posibilitatea de a intra ̨n procesul filia£iei, familia nu este oare ̨n cele din urm€Ä condamnat€Ä Ùi, o dat€Ä cu ea, posibilitatea fiec€Äruia dintre noi de a ne construi ca subiectAceast€Ä carte este dedicat€Ä ̨n£elegerii acestei dezordini, elucid€Ärii misterului acestor tulbur€Äri Ùi imagin€Ärii viitorului. Ìälisabeth Roudinesco este istoric Ùi conferen£iar la Ecole Pratique des Hautes Ìätudes. De acelaÙi autor, Editura TREI a mai publicat Ùi Jacques Lacan. Schi£a unei vie£i, istoria unui sistem de gÌ¢ndire La ce bun psihanaliza Dic£ionar de psihanaliz€Ä ̨n colaborare cu Michel Plon Ìntreb€Äri despre ziua de mÌ¢ine. Psihanaliz€Ä Ùi deconstruc£ie ̨mpreun€Ä cu Jacques Derrida. CuprinsCuvÌ¢nt ̨nainteI. Dumnezeu TatÌ£lII. Explozia femininuluiIII. Cine l a ucis pe tatÌ£IV. Fiu vinovatV. Patriarhul mutilatVI. Femeile au un sexVII. Puterea mamelorVII. Familia viitoare

Pretul cel mai Bun:  LEI 23.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Familia in dezordine LEI 23.00 Viziteaza Magazin
Carturari Familia in dezordine LEI 25.00 Viziteaza Magazin