Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Fapte si impresii zilnice

Fapte si impresii zilnice

Editura CURTEA VECHE Anul aparitiei 2004 Nr.pagini 408 ISBN 973 669 069 5 Nu urm‹resc, v‹ asigur, s‹ lovesc ”n credin‹ sau s‹ p‰ng‹resc idealul vreunui partid politic, oricare ar fi el. Pentru ceea ce lupt ¼i voi lupta c‰t puterile ”mi vor permite e ca organizaiunea politic‹ ¼i social‹ a Statului nostru s‹ fie aceea care corespunde intereselor ¼i tradiiilor noastre, voinei libere a poporului rom‰nesc, iar nu aceea pe care voie¼te s‹ ni o impun‹ o m‰n‹ de oameni, care servesc interesele vr‹¼ma¼ilor ‹rii, sau care voiesc s‹ realizeze vedeniile utopice ale iluminailor lumii. Am a¼teptat veacuri ”ntregi pentru ca p‹m‰ntul acesta rom‰nesc, ”mbuc‹t‹it de vitregia soartei, s‹ l vedem ”ntregit ¼i s‹ l d‹m rodniciei braelor rom‰ne¼ti muncitoare am a¼teptat veacuri ”ntregi, ”ntrein‰nd sc‰nteia vie a sentimentului naional ”n sufletul poporului nostru, pentru ca s‹ tr‹im ceasul m‰ntuirii de azi. Nu vom pustii ”ntr o singur‹ zi ¼i p‹m‰ntul ¼i sufletele noastre, pentru a le da prad‹ experienelor sociale ¼i politice ale acelora care au dovedit c‹ pot distruge f‹r‹ a putea cl‹di ceva.Domnilor, oricare ar fi credinele grupurilor care compun Parlamentul, sunt trei idei de care aproape unanimitatea acestei Adun‹ri este legat‹ ideea naional‹, ideea monarhiei constituionale ¼i ideea evoluiunii democratice.Gheorghe Gh. M‰rzescuCuv‰ntare ”n Adunarea Deputailor, 11 februarie 1920 Gheorghe Gh. M‰rzescu 1876 1926 a fost unul dintre frunta¼ii Partidului Naional Liberal din primele decenii ale veacului trecut. Era fiul unui alt cunoscut om politic liberal din a doua jum‹tate a secolului XIX, Gh. Ghi‹ M‰rzescu 1834 1901, profesor universitar de drept civil la Ia¼i, de dou‹ ori ministru al Cultelor 1869 1870, 1896 1897. Dup‹ studii de drept la Ia¼i, Bucure¼ti ¼i Paris, Gh.Gh. M‰rzescu a intrat de timpuriu ”n politic‹. ën 1896, a fost numit ¼ef de cabinet la ministerul condus de tat‹l s‹u. A ocupat diferite funcii ”n Ia¼ii natali, printre care ¼i aceea de primar al ora¼ului. La 11 decembrie 1916, c‰nd ”ncepuse greul refugiului autorit‹ilor rom‰ne ”n capitala Moldovei, ”n urma ocup‹rii Bucure¼tilor ¼i a unei bune p‹ri din Regatul de atunci de trupele Puterilor Centrale, Gh.Gh. M‰rzescu a intrat ”n guvernul condus de I.I.C. Br‹tianu, fiind numit ministru al Agriculturii ¼i Domeniilor. Dup‹ r‹zboi, a mai primit ¼i alte portofolii ”n cabinetele liberale Interne 1918Ð1919, Munc‹ ¼i Ocrotiri Sociale 1922 1923, Justiie 1923 1926. ën 1924, ca ministru de Justiie, a dat mai multe legi prin care se interziceau activit‹ile subversive ale unor persoane ¼i organizaii, se reglementa dob”ndirea cet‹eniei rom‰ne, precum ¼i o lege pentru reprimarea infraciunilor contra lini¼tii publice, conform c‹reia delictele politice erau socotite infraciuni de drept comun. Legiuirile sale au scos ”n afara legalit‹ii Partidul Comunist din Rom‰nia. Mo¼tenirea M‰rze¼tilor s a risipit ”n greul timpului. Au mai sc‹pat c‰teva caiete cu ”nsemn‹ri ale lui Gh.Gh. M‰rzescu din 1917Ð1918, din perioada ministeriatului, ¼i alte c‰teva pagini de evoc‹ri din anii copil‹riei ¼i adolescenei. Ample selecii au fost publicate, pentru prima dat‹, ”n Magazin istoric, nr. 10 121991, 1 21992.Reunite acum ”n volum, ”nsemn‹rile lui Gh.Gh. M‰rzescu ne relev‹ un memorialist ”nzestrat cu harul narativ. M‹rturiile sale se ”nscriu ”ntre sursele de prim‹ informaie privind fr‹m‰ntaii ani premerg‹tori ai Marii Uniri din 1918. nbsp

Pret:  LEI 22.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Fapte si impresii zilnice LEI 22.00 Viziteaza Magazin