Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Floarea vietii Un secret stravechi vol I

Floarea vietii Un secret stravechi vol I

Editura MEDIALUX Nr.pagini 228 ISBN 978 973 88846 3 2 Floarea vietii. Un secret stravechi Drunvalo Melchizedek Odata, toate formele de viata din univers cunosteau Floarea Vietii ca model al creatiei un tipar geometric care ne poarta prin existenta fizica, atat in interior cat si in exterior. Apoi, noi am c€Äzut in intuneric de la un nivel de conÙtiin£€Ä foarte inalt Ùi astfel am uitat cine am fost. nbsp Secretul s a p€Ästrat mii de ani in artefacte Ùi sculpturi str€Ävechi, r€Äspandite in lumea intreag€Ä. nbsp Acest secret se afl€Ä codificat in celulele fiec€Ärei forme de via£€Ä.Acum ne trezim din acel somn, scuturand toate credin£ele vechi ale min£ii Ùi incepem s€Ä percepem str€Älucirea acestor zori noi de lumin€Ä, care str€Äpunge ferestrele percep£iei. nbsp Aici, Drumvalo Melchizedeck prezint€Ä prin text Ùi grafice prima parte a atelierului Floarea Vietii aducand la suprafa£€Ä misterele a aceea ce am putea fi, de ce omenirea este aÙa cum este Ùi ce sunt energiile subtile care permit trezirii noastre s€Ä infloreasc€Ä Ùi s€Ä ajung€Ä la adev€Ärata sa frumuse£e.Geometria sacr€Ä este forma prin care fiin£a noastr€Ä Ùi aspectele vie£ii percep ordinea divin€Ä in aceast€Ä realitate. Noi putem urma aceast€Ä ordine pornind de la invizibilul atom Ùi ajungand pan€Ä la infinitele stele, Ùi astfel cu fiecare pas pe care il facem descoperim un nou aspect de al nostru. Informa£ia din aceast€Ä carte este doar una dintre c€Äi, dar printre linii Ùi desene se afl€Ä pietrele pre£ioase ale in£elegerii feminine intuitive. nbsp Le pute£i vedea str€Älucind in jurul urm€Ätoarelor idei provocatoare AMINTIREA STR€âVECHIULUI NOSTRU TRECUTCum c€Äderea Atlantidei ne a schimbat realitatea SECRETUL FLORII REVELATGeometria sacr€Ä, s€Äman£a vie£ii, steaua tetraedric€Ä, universal sinusoidal, inversiunea polilor magnetici ASPECTUL MAI INTUNECAT AL PROPRIULUI NOSTRU PREZENT I TRECUTInima noastr€Ä in pericol, era glaciar€Ä, istoria lumii CAND A INTRAT EVOLU¢IA IN COLAPS I A AP€âRUT RE¢EAUA CHRISTIC€âCum au participat lemurienii la evolu£ia conÙtien£ei umane, decizia fatal€Ä a celor de pe Marte, re£eaua planetar€Ä ROLUL EGIPTULUI IN EVOLU¢IA CONTIEN¢EITorul, Labirintul, Oul Vie£ii, Solidele Platonice, Cristale Vii GEOMETRIILE CORPULUI UMANCanonul lui Leonardo da Vinci, misterul desenului Masonic, num€Ärul de aur, progresia Fibonacci, raportul divin phi. Explora£i miracolul existen£ei noastre hoin€Ärind pe t€Äramul geometriei, al Ùtiin£ei, al istoriei str€Ävechi Ùi al noilor descoperiri. Vede£i cu viziunea l€Ärgit€Ä a lui Drumvalo Ùi a modelului Floarea Vietii. nbsp In volumul 2 ve£i g€Äsi informa£ii detaliate despre Mer Ka Ba, campul energetic al corpului de lumin€Ä uman, care are 17 m diametru. nbsp Aceast€Ä cunoaÙtere v€Ä va conduce spre in€Äl£are Ùi c€Ätre urm€Ätoarea dimensiune.

Pret:  LEI 80.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Floarea vietii Un secret stravechi vol I LEI 80.00 Viziteaza Magazin