Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
MAGISTER Calea catre sine

MAGISTER Calea catre sine

Editura MIX Nr.pagini 206 ISBN 978 973 8471 75 7 Cu greu, ast259zi oamenii ”351i mai pot aminti de EI! Ritmul diabolic al societ259355ii contemporane 351i a pus amprenta pe timpul lor 351i mai ales pe sufletul lor. Oamenii, NOI, cu greu ne mai reg259simÉCartea este un poem al OMULUI, al reg259sirii sinelui. ën aceast259 lume, ea aduce emo355ia calit259355ii de a fi OM, a bucuriei de a te descoperi, de a 355i descoperi marile ”ntreb259ri.Cartea, poem liric de IUBIRE, aduce sentimentul c259 numai prin lini351te te afli, te descoperi, te dezvol355i!C259l259toria la care autoarea ne invit259 este drumul ini355iatic c259tre NOI ”n351ine. Dialogul cu Pater, personaj simbol, magician al t259cerii ”n355elepte, al ”n355elepciunii t259cute, creat259 spre a fi descoperit259, oferindu se cu lini351tea 351i calmul marilor filozofi, ridic259 cititorului ”ntreb259rile de care omul modern fugeÉ se teme de sineÉ nu crede ”n sineÉDin toate experien355ele, eroul c259r355ii va ”nv259355a c259 la baza existen355ei singurele certitudini r259m‰n adev259rul, frumuse355ea, st259p‰nirea de sine, curajul, respectul, toleran355a 351i, mai presus, IUBIREA, ”mpotriva la351it259355ii, inconsecven355ei, fricii de tine ”nsu355i sau de al355ii, prejudec259355ilor de tot soiul. Parabol259 superioar259 a existen355ei contemporane, cartea se ofer259 ca un memorial de c259l259torie spiritual259, dar 351i ca un ”ndrumar spre NOI ”n351ine.Cartea dovede351te stilul rafinat al intelectualului profund, dovede351te meticulozitatea creatorului ”n realizarea bijuteriei cuv‰ntului, autoarea st259p‰nind sensurile profunde ale cuv‰ntului.Dumnezeu ne a dat cuv‰ntul. Ne ridic259m prin el, ne reg259sim prin el, ”nv259355259m noi 351i i ”nv259355259m 351i pe al355ii! Ne reg259sim ”n r‰ndurile c259r355ii, ne ”ntoarcem s259 recitim pasajele ce ne definesc, ”n care respir259m. Sim355im nevoia c259r355ii ce 355‰351ne351te din NOI, r259m‰ne cu NOI, viseaz259 cu NOI.Numai astfel pot vorbi despre aceast259 insolit259 apari355ie IUBIREA DE NOI.critic literar FLORICA LUPU

Pret:  LEI 19.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro MAGISTER Calea catre sine LEI 19.00 Viziteaza Magazin