Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Merceologie alimentara Calitate si siguranta

Merceologie alimentara Calitate si siguranta

Editura UNIVERSITARA Anul aparitiei 2007 Nr.pagini 319 ISBN 978 973 749 290 6 Prezenta edi£ie ̨ntreprinde un studiu actualizat Ùi concordant cu cerin£ele UE privind calitatea Ùi siguran£a produselor alimentare. Ìn acest demers autorii au pornit de la substan£ele din compozi£ia produselor alimentare, standardizarea din RomÌ¢nia, UE Ùi interna£ional€Ä, trasabilitatea Ùi siguran£a alimentar€Ä, sistemul HACCP, calitatea Ùi inocuitatea alimentelor, stipulÌ¢nd valorile caracteristicilor de calitate intrinseci ale principalelor grupe de produse. De asemenea, sunt prezentate modul de ambalare, marcare, transport, p€Ästrare Ùi termenul de valabilitate acordat de produc€Ätor. Lucrarea se adreseaz€Ä publicului universitar din domeniul Ùtiin£elor economice, ̨n special studen£ilor de la facult€Ä£ile Comer£, Economia agroalimentar€Ä Ùi a mediului, Management, Marketing, Turism Ùi Servicii, dar Ùi tuturor celor implica£i ̨n afaceri cu produse alimentare.

Pret:  LEI 30.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Merceologie alimentara Calitate si siguranta LEI 30.00 Viziteaza Magazin