Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Psihodinamica organizatiilor De la intelegere la conducere

Psihodinamica organizatiilor De la intelegere la conducere

Editura TREI Anul aparitiei 2010 Nr.pagini 648 ISBN 978 973 707 374 7 Psihodinamica organizatiilor. De la intelegere la conducere Leopold S. Vansina, Marie Jeanne Vansina Cobbaert, Gilles Amado, Sandra Schruijernbsp Cum putem recunoaste conflictul care se afla la baza problemelor aparute intr o organizatie Cum stabilim momentul potrivit pentru o interven£ie Cum pot fi discutate cu personalul problemele delicate legate de restructurarea, schimbarea sau dezvoltarea unui sistem de munc€Ä Cum se poate ajunge la o colaborare eficient€Ä cu alte companii nbsp Autorii ne propun o abordare psihodinamic€Ä a acestor probleme, oferind atÌ¢t o prezentare teoretic€Ä a principiilor de baz€Ä ale aplic€Ärii psihologiei dinamice ̨n organiza£ii, cÌ¢t Ùi un ghid pentru utilizarea acestei abord€Äri ̨n rezolvarea problemelor ce apar ̨n organiza£iile aflate ̨n schimbare. nbsp Ìn plus, ne ofer€Ä descrieri detaliate ale unor interven£ii pe care le au realizat ̨n cazul unor organiza£ii ce se confruntau cu diferite probleme generate de extinderea activit€Ä£ii, lipsa de eficien£€Ä, schimbarea genera£iilor de proprietari, necesitatea de a colabora eficient cu alte organiza£ii ̨n cadrul unor proiecte comune. nbsp Scris€Ä ̨ntr un limbaj clar, cartea se adreseaz€Ä atÌ¢t managerilor Ùi consultan£ilor interesa£i de creÙterea profunzimii Ùi eficien£ei interven£iilor lor, cÌ¢t Ùi tuturor celor interesa£i de psihologia organiza£ional€Ä. Leopold Vansina este profesor de psihologie organiza£ional€Ä, comportament organiza£ional la Catholic University of Leuven Ùi Universite Catholique de Louvain la Neuve. Marie Jeanne Vansina Cobbaert este psihanalist formator Ùi supervizor ̨n Belgian Psychoanalytic Society, The European Psychoanalytic Federation Ùi International Psychoanalytic Association. Cuprins Despre autoriColaboratoriMul£umiri Introducere general€Ä Partea ̨ntÌ¢i. O perspectiv€Ä psihanalitic€Ä asupra grupurilor Ùi organiza£iilorIntroducereBibliografie Capitolul 1 Procese mentale primare, originareIlustr€ÄriTransform€Äri ̨n paÙi miciBibliografie Capitolul 2 Limbaje din alt€Ä lumeLimbajul imaginilorLimbajul ac£iunilorLimbajul rela£iilorFolosirea informa£iilor din ‰ÛAtlantidaBibliografie Capitolul 3 Structuri de sprijinire a procesuluiSus£inere Ùi con£inereFenomenele tranzi£ionaleBibliografie Capitolul 4 Comportamente Ùi procese defensiveMecanisme de ap€Ärare individualeMecanisme de ap€Ärare de grupAp€Är€Äri socialeRefularea social€ÄStrategii defensiveLucrul cu ap€Är€Ärile Ùi elaborarea lorConcluziiBibliografie Capitolul 5 Capacitatea de a tr€Äi creativ Ùi importan£a sa ̨n via£a organiza£ional€ÄOriginile Ùi func£ionarea capacit€Ä£ii de a tr€Äi creativDistructivitatea ̨n contextul traiului creativBibliografie Partea a doua. O abordare psihodinamic€ÄIntroducere Capitolul 6 Psihodinamica un domeniu de studiu Ùi o abordareCÌ¢teva diferen£e majore fa£€Ä de psihanaliz€ÄO ̨ncercare de definire a psihodinamiciiCrearea structurilor de sprijinire a procesuluiLucruri mici care conteaz€Ä o privire asupra poten£ialelor beneficii neglijate ale unei abord€Äri psihodinamice a problemelor organiza£ionaleComentarii de ̨ncheiereBibliografie Capitolul 7 ‰ÛEu ̨n situa£ia problematic€ÄProblema definirii problemeiConstruirea continuit€Ä£ii‰ÛEu la terminarea unui proiectTransferul Ùi contratransferul ̨n practica noastr€ÄBibliografie Capitolul 8 Grupul ca vÌ¢rf al aisbergului localizarea problemelor ̨n contextul lorIntroducereEchipele de management ca vÌ¢rf al aisberguluiAisbergul ̨n echipele de proiectMecanisme de importare Ùi exportare a problemelorRezumatBibliografie Capitolul 9 A fi ̨n ‰Ûaici Ùi acum Ùi a lucra cu aceste experien£eDiferite moduri mentale de a fi prezentRelevan£a lucrului cu sau f€Är€Ä cadre de referin£€Ä specifice ̨n ‰Ûaici Ùi acumDe la interpret€Äri la crearea de sensConcluziiBibliografie Capitolul 10 Arta trecerii ̨n revist€Ä o piatr€Ä unghiular€Ä a ̨nv€Ä£€Ärii organiza£ionaleTrecerea ̨n revist€ÄCe poate fi trecut ̨n revist€ÄCÌ¢nd s€Ä trecem ̨n revist€Ä Ùi cu ce frecven£€ÄTreceri ̨n revist€Ä speciale sau institu£ionalizateCum s€Ä faci o trecere ̨n revist€ÄCondi£ii ale trecerii ̨n revist€ÄRolul Ùi pozi£ia persoanei persoanelor care conduce trecerea ̨n revist€ÄLimitele ̨nv€Ä£€Ärii din trecerea ̨n revist€ÄBibliografie Partea a treia. Abordarea psihodinamic€Ä ̨n proiecte de consultan£€Ä Ùi cercetare ac£iuneIntroducere Capitolul 11 Ìn£elegerea Ùi lucrul cu dinamicile organiza£ionale adaptarea la dezvoltarea organiza£ional€ÄPartea 1 DeclanÙarea conÙtientiz€Ärii Ùi crearea unei baze de ac£iune ̨n cadrul organiza£iilorWorkshopul pilotAl doilea workshopAl treilea workshopRelevan£a planului Partea 2 Elaborarea schemelor preliminareCele Ùase workshopuri de cÌ¢te dou€Ä zileÌn£elegerea Ùi abordarea dinamicii organiza£ionale discu£iiBibliografie Capitolul 12 Transformarea speran£€Ä, iluzie Ùi realitate. Transform€Ärile din cadrul unei corpora£ii familiale interna£ionalePartea 1 Proiectul de consultan£€ÄActorii din cadrul sistemului‰ÛStructurile minime Ùi ‰Ûtimpul Ùi spa£iulPartea 2 Ce sens au avut transform€Ärile realizateCe se poate ̨nv€Ä£a din experien£a de consultan£€Ä Ùi clarific€Ärile conceptuale, pentru dezvoltarea practicii consultan£ilor organiza£ionali Ùi a managerilorBibliografie Capitolul 13 Reproiectarea participativ€Ä restructurarea strategic€Ä a unei fabrici prin metoda cercetare‰ÛÒac£iunePartea 1 ProiectulIstorie Ùi contextRolul, abordarea Ùi inten£iile melePrima faz€Ä Explorarea companiei ̨n mediul s€ÄuFaza a doua Implicarea angaja£ilor ̨n reproiectarea opera£iilor, pentru crearea unei noii strategii de produc£ieFaza a treia Schimbarea proprietarului Ùi implementareaPartea 2 Rezultatele ob£inute ̨n organiza£ie Ùi descoperirile cercet€Ärilor realizateRezultatele studiului asupra reproiect€Ärii participativeProcesul schimb€Ärii organiza£ionale reuÙiteÌnv€Ä£area rezultat€Ä din cercetarea ac£iuneConcluziiBibliografie Capitolul 14 Lucrul ̨n afara grani£elor organiza£ionale ̨n£elegerea Ùi lucrul cu dinamica intergrupal€ÄIntroducerePartea 1 Dificult€Ä£ile psihologice ale lucrului ̨n afara grani£elor organiza£ionaleSemnifica£ia colabor€ÄriiClubul de iahtingPartea 2 Ajutarea grupurilor Ùi organiza£iilor ̨n dezvoltarea unei colabor€Äri fructuoaseCresc€Ätoriile de scoici conflicte de interese ̨ntre natur€Ä Ùi economieColaborarea ̨n sectorul construc£iilorSchimbarea organiza£ional€Ä a unui azilCentrul de urgen£e medicalePartea 3 Dinamica, practicile, principiiLucrul cu ̨ntregul sistemLucrul cu psihodinamicile conflictului Ùi colabor€ÄriiConducerea colabor€ÄriiExplor€Äri prin ‰Ûde ceConcluziiBibliografie

Pret:  LEI 61.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Psihodinamica organizatiilor De la intelegere la conducere LEI 61.00 Viziteaza Magazin