Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Psihologia desenului la copil

Psihologia desenului la copil

Editura TREI Anul aparitiei 2008 Nr.pagini 248 ISBN 978 973 707 175 0 nbsp Dezvoltarea masiv€Ä Ùi rapid€Ä a psihologiei ̨n RomÌ¢nia de dup€Ä 1990 a pus ̨n aten£ie un domeniu neglijat pe nedrept Ùi cu urm€Äri dramatice psihologia copilului. Ìn acest context, prezenta lucrare, dedicat€Ä desenului ca mijloc de comunicare al copilului care nu st€ÄpÌ¢neÙte suficient de bine limba, acoper€Ä o lacun€Ä major€Ä ̨n cultura psihologic€Ä romÌ¢neasc€Ä. TinzÌ¢nd spre exhaustiv, Psihologia desenului la copil eviden£iaz€Ä principalele probleme psihologice asociate fenomenului. Astfel, capitolul I Ùi cel de al doilea ofer€Ä cadrul general, istoria studiilor desenului, date despre descrierea Ùi interpretarea sa, precum Ùi particularit€Ä£ile sale culturale. Capitolul al treilea prezint€Ä probele clasice care folosesc desenul, iar ultimele patru capitole sunt dedicate rela£iei dintre desen Ùi psihopatologie, precum Ùi raportului dintre desen Ùi computer.Adev€Ärat tratat de psihologia desenului, cartea de fa£€Ä se adreseaz€Ä studen£ilor la psihologie, psihologilor care se ocup€Ä de copii, precum Ùi psihoterapeu£ilor de toate nuan£ele. Philippe Wallon este psihiatru, doctor ̨n psihologie, cercet€Ätor la Institutul Na£ional al S€Än€Ät€Ä£ii Ùi Cercet€Ärii Medicale Paris.Anne Cambier este doctor ̨n psihologie Ùi coordonatoare de proiecte la UniversitÌ© Libre de Bruxelles.Dominique Engelhart este profesor de psihologie la Universitatea Paris X Nanterre. CuprinsAvertismentIntroducere Philippe Wallon Capitolul I. Ce ̨nseamn€Ä s€Ä desenezi Anne CambierA. C€Äutarea ̨n£elesuluiB. Constituen£ii actului grafic Capitolul II. Aspecte genetice Ùi culturale Anne CambierA. Introducere B. Limitele metodologice studiul curentului motiva£ional C. Abordarea ̨n termeni de stadii1. Publica£iile lui Luquet2. Lucr€Ärile lui Lowenfeld D. Lucr€Ärile de dup€Ä 1960, abordarea de dezvoltare1. Primele linii2. Spre vÌ¢rsta de trei ani3. Ìn jurul vÌ¢rstei de patru Ùi cinci ani4. VÌ¢rstele ulterioare E. Studiul desenului cu tem€Ä, desenul persoanei1. Limitele abord€Ärii psihometrice2. Specificitatea temei3. Primele reprezent€Äri4. Studiile longitudinale5. Stilul personal al produc£iei6. Lucr€Ärile complementare7. Aspectele culturale F. Concluzii Capitolul III. Desen, utilizare clinic€Ä Ùi cercet€Äri Dominique EngelhartA. Temele clasice1. Probele de copiere2. Reprezentarea formei umane3. Testul familiei4. Casa5. Copacul6. Testul ‰ÛHouse‰ÛÔTree‰ÛÔPerson7. Desenul grupului8. Multiplicitatea temelor B. Ìncerc€Ärile de validare1. ‰ÛHouse‰ÛÔTree‰ÛÔPerson2. Animalul3. Familia4. Deseneaz€Ä‰ÛÔte la Ùcoal€Ä5 . Desenul corabiei6. Cubul C. Concluzie Capitolul IV. Activitatea grafic€Ä Ùi executarea desenului Philippe WallonA. Studiul conturului pe desenul terminat1. Diferitele forme2. O ‰Ûverig€Ä lips€Ä3. Evolu£ia desenului la un copil4. Ipoteze genetice5. Forme Ùi grile de cota£ie B. Observarea copilului care deseneaz€Ä1. Bog€Ä£ie Ùi dificult€Ä£i ale observ€Ärii copilului care deseneaz€Ä2. Executarea figurilor simple3. Cercet€Ärile despre desenul personajului C. Analiza execut€Ärii personajului1. Aportul informaticii la analiza execut€Ärii2. Punctul de plecare al desenului Ùi direc£ia primei linii3. Tipuri pentru executarea desenelor D. Concluzii Capitolul V. Desenul Ùi contextul s€Äu Philippe WallonA. Alter€Ärile desenului1. Oboseala copilului2. Absen£a modelului intern3. Dificult€Ä£ile de a ̨n£elege modelul intern4. Copierea unui model exterior5. Imagina£ia B. Ìnv€Ä£area unei forme C. Pedagogie Ùi desen D. Arta infantil€Ä Capitolul VI. Desen Ùi inadaptare Ùisau patologie Philippe WallonA. Dificult€Ä£ile unei demonstra£ii B. Copilul retardat C. Boli organice printre care tulbur€Ärile neurologice1. Tulbur€Äri generale, encefalopatii, encefalite2. Tulbur€Äri ale func£iilor v€Äz, auz, limbaj3. Alte maladii organice D. Boal€Ä mintal€Ä Ùi tulbur€Äri psihologice1. Tulbur€Äri nevrotice2. Tulbur€Äri psihotice3. Traumatisme psihice4. Alte tulbur€Äri E. O anchet€Ä ̨n cadrul Ùcolarit€Ä£ii primare F. Desen Ùi psihoterapie Capitolul VII. Desen Ùi computer Philippe WallonA. Computer Ùi creativitate la copil B. Programe informatice Ùi desenul copilului1. Material Ùi metode de prelucrare informatic€Ä a desenului2. Analiza automat€Ä a desenului personajului3. Analiza automatic€Ä a desenului Figurii complexe a lui Rey4. Simularea desenului pe computer C. ConcluzieConcluzie Philippe Wallon

Pret:  LEI 32.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Psihologia desenului la copil LEI 32.00 Viziteaza Magazin