Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Psihoterapia existentiala

Psihoterapia existentiala

Editura TREI Anul aparitiei 2010 Nr.pagini 608 ISBN 978 973 707 400 3 Psihoterapia existentiala Irvin D. Yalom In centrul psihoterapiei existeniale grijile fundamentale ale omului. Cele patru griji fundamentale ale omului moartea, libertatea, izolarea existen355ial259 351i lipsa de sens se afl259 in centrul psihoterapiei existentiale care a fost 351i continu259 s259 fie practicat259 in multe forme 351i in multe situa355ii, pe tot globul. nbsp In acest tratat, Irvin Yalom examineaz259 semnifica355ia fiec259rei griji existen355iale 351i tipurile de conflict care iau na351tere din intalnirea omului cu ele. Bazandu se pe experien355a clinic259, cercetarea empiric259 351i marea literatur259, Yalom arat259 cum fiecare dintre aceste preocup259ri se manifest259 in cadrul personalit259355ii 351i psihopatologiei, 351i cum tratamentul psihoterapeutic poate beneficia in urma cunoa351terii lor. nbsp Cartea ofer259 clinicianului o paradigm259 care s259 ii permit259 s259 in355eleag259 numeroase date clinice 351i s259 formuleze o strategie terapeutic259 sistematic259. Scris259 cu in355elepciune, sensibilitate, erudi355ie 351i elegan355259, Psihoterapia existentiala se adreseaz259 atat psihoterapeu355ilor in formare 351i clinicienilor cu experien355259, cat 351i tuturor celor interesa355i de comportamentul uman. nbsp Irvin D. Yalom este unul dintre cei mai cunoscu355i psihoterapeu355i contemporani. Profesor de psihiatrie la Facultatea de Medicin259 a Universit259355ii Stanford, a primit 351apte premii pentru contribu355iile sale in domeniul psihoterapiei. A scris numeroase lucr259ri dedicate psihoterapiei de grup 351i psihoterapiei individuale, dintre care, la editura Trei, au ap259rut C259l259ul dragostei, Tratat de psihoterapie de grup, Cu fiecare zi mai aproape. Cuprins Mul355umiriIntroducerePsihoterapia existen355ial259 o terapie dinamic259Orientarea existen355ial259 stranie, dar ciudat de familiar259Domeniul psihoterapiei existen355ialePsihoterapia existen355ial259 537i comunitatea academic259 MoarteaVia355a, moartea 537i angoasaInterdependen355a via355259 moarteMoarte 537i angoas259Neglijarea mor355ii in teoria 537i practica psihoterapeutic259Freud angoas259 f259r259 moarteConceptul mor355ii la copiiCaracterul pervaziv al ingrijor259rilor copiilor legate de moarteConceptul mor355ii stadii ale dezvolt259riiAngoasa de moarte 537i dezvoltarea psihopatologieiEduca355ia copiilor cu privire la moarteMoartea 537i psihopatologiaAngoasa de moarte o paradigm259 psihopatologic259Statutul specialSalvatorul supremC259tre o perspectiv259 integrat259 asupra psihopatologieiSchizofrenia 537i frica de moarteO paradigm259 existen355ial259 a psihopatologiei date empiriceMoartea 537i psihoterapiaMoartea ca situa355ie limit259Moartea ca principal259 surs259 de angoas259Probleme de psihoterapieSatisfac355ia vie355ii 537i angoasa de moarte un inceput pentru terapieDesensibilizarea la moarte LibertateaResponsabilitateaResponsabilitatea in calitate de grij259 existen355ial259Evitarea responsabilit259355ii manifest259ri cliniceAsumarea responsabilit259355ii 537i psihoterapiaCon537tientizarea responsabilit259355ii in stil american sau cum s259 i355i iei via355a in mČini, mobilizezi, s259 i355i urm259re537ti interesul 537i s259 reu537e537tiResponsabilitate 537i psihoterapie date empiriceLimitele responsabilit259355iiMaladia fizic259Responsabilitate 537i vinov259355ie existen355ial259Voin355aC259tre o in355elegere clinic259 a voin355ei Rank, Farber 537i MayVoin355a 537i activitatea clinic259Dorin355aDecizie AlegereTrecutul 537i viitorul in psihoterapie IzolareaIzolarea existen355ial259Ce este izolarea existen355ial259Izolare 537i rela355ionareIzolarea existen355ial259 537i psihopatologia interpersonal259Izolarea existen355ial259 537i psihoterapiaUn ghid de in355elegere a rela355iilor interpersonaleConfruntarea pacientului cu izolareaIzolarea 537i intalnirea pacient terapeut Lipsa de sensProblema sensuluiSensul vie355iiPierderea sensului implica355ii cliniceCercetarea clinic259Lipsa de sens 537i psihoterapiaDe ce avem nevoie de sensStrategii psihoterapeutice EpilogNote

Pret:  LEI 92.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Psihoterapia existentiala LEI 92.00 Viziteaza Magazin