Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Raspunderea persoanei juridice in dreptul penal roman

Raspunderea persoanei juridice in dreptul penal roman

Editura UNIVERSUL JURIDIC Anul aparitiei 2010 Nr.pagini 598 ISBN 978 973 127 393 8 De351i prin titlul s259u lucrarea ar fi implicat numai o analiz259 a r259spunderii persoanei juridice ”n dreptul penal rom‰n, autoarea a conceput o mult mai cuprinz259tor, f259c‰nd eforturi de a explica destinul 351i semnifica355ia cea mai general259 a acestei institu355ii penale, pentru a p259trunde ”n sfera aspectelor celor mai complexe, mai dificile 351i mai controversate ale temei.Beneficiind de o temeinic259 documentare 351i de o capacitate remarcabil259 de analiz259 351i sintez259 a persoanei juridice, autoarea s a av‰ntat cu pasiune ”n aceast259 aventur259 a cunoa351terii sensurilor ad‰nci 351i a implica355iilor multiple ale acestei institu355ii care se dezvolt259 exponen355ial ”n vremea noastr259, provoc‰nd controverse 351i ”ntreb259ri pe care ”n zadar ”ncearc259 s259 le rezolve numero351ii autori care au abordat aceast259 tem259. Prof. univ. dr. George Antoniu Consider259m c259 lucrarea constituie o valoroas259 contribu355ie la dezvoltarea 351tiin355ei dreptului penal at‰t prin studiul aprofundat, c‰t 351i prin solu355iile judicioase ce au fost adoptate 351i argumentate ”n mod corespunz259tor. Valoarea 351tiin355ific259 a lucr259rii rezult259 351i din prezentarea comparativ259 a doctrinei 351i legisla355iilor penale moderne. Este de remarcat caracterul original pe care ”l prezint259 lucrarea elaborat259. Prof. univ. dr. Tudorel Toader Lucrarea prezint259 un nivel 351tiin355ific ridicat, are o important259 valoare teoretic259, dar 351i incontestabile valen355e aplicative, aduc‰nd o contribu355ie personal259 ”n ceea ce prive351te l259murirea unor probleme ridicatede tema abordat259. Prof. univ. dr. Valerian Cioclei

Pret:  LEI 49.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Raspunderea persoanei juridice in dreptul penal roman LEI 49.00 Viziteaza Magazin