Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Republica mondiala a literelor

Republica mondiala a literelor

Editura CURTEA VECHE Anul aparitiei 2007 Nr.pagini 456 ISBN 978 973 669 298 7 Obiectul de analiz259 al REPUBLICII MONDIALE A LITERELOR nu este descrierea lumii literare in totalitatea ei, nici preten355ia, imposibil259, de a face o recenzie exhaustiv259 a literaturii mondiale. Se urm259re351te doar schimbarea perspectivei, descrierea lumii literare pornind dintr un anume punct de observa355ie, cum spune Braudel, pentru a avea posibilitatea de a modifica viziunea criticii obi351nuite, de a descrie un univers pe care scriitorii in351i351i l au ignorat intotdeauna 351i de a ar259ta c259 legile ce guverneaz259 aceast259 imens259 351i ciudat259 republic259 rivalit259355i, inegalitate, lupte specifice contribuie la luminarea intr un chip inedit 351i adesea radical nou a operelor celor mai comentate 351i, mai cu seam259, a operelor unora dintre cei mai mari revolu355ionari literari ai acestui secol Joyce, Beckett 351i Kafka, dar 351i Henri Michaux, Henrik Ibsen, Cioran, Naipaul, Danilo Kis, Arno Schmidt, William Faulkner 351i al355ii. Spa355iul literar mondial, atat cel istoric, cat 351i cel geografic ale c259rui contururi 351i frontiere n au fost niciodat259 trasate sau descrise se intrupeaz259 in scritorii in351i351i ei sunt 351i fac istoria literar259. ... Vom incerca s259 situ259m scriitorii 351i operele lor in acest spa355iu imens care este, intr un fel, o istorie spa355ializat259. Pascale Casanova

Pretul cel mai Bun:  LEI 33.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Republica mondiala a literelor LEI 33.00 Viziteaza Magazin
Carturari Republica mondiala a literelor LEI 35.00 Viziteaza Magazin