Reclama
Categorii de top
Ultimele Magazine
Producatori Cautati
Produse Cautate
Titlurile de credit ca instrumente de plata

Titlurile de credit ca instrumente de plata

Editura UNIVERSUL JURIDIC Anul aparitiei 2010 Nr.pagini 310 ISBN 978 973 127 221 4 Redimensionarea economiei europene este indisolubil legat259 de dezvoltarea unui comer355 modern, tehnologizat, ce trebuie adaptat nevoilor 351i cerin355elor ”n permanent259 schimbare a consumatorilor 351i a participan355ilor la raporturile de afaceri. Rela355iile economice s au extins 351i s au diversificat continuu odat259 cu re”nnoirea pie355elor de desfacere 351i apari355ia unor sfere de influen355259 noi, ”ntre statele europene. Odat259 cu aceste schimb259ri, instrumentele de plat259 constituie unul dintre mijloacele pe care le au la ”ndem‰n259 cei ce vor s259 dezvolte 351i consolideze spa355iul european. ën fa355a acestor provoc259ri, lucrarea reprezint259 o analiz259 a institu355iei pl259355ii 351i a instrumentelor de plat259 aflate ”ntr o continu259 dezvoltare ”n comer355ul interna355ional. Cercetarea se dore351te a fi util259 at‰t practicienilor, teoreticienilor din domeniul juridic, economic, c‰t 351i studen355ilor interesa355i de problematica abordat259.

Pret:  LEI 25.00  de la  Extracarti.ro

Spune parerea ta


In magazin Nume Produs Catalog Pret  
Extracarti.ro Titlurile de credit ca instrumente de plata LEI 25.00 Viziteaza Magazin